Stichting Garantiefonds Reisgelden
PANGEA Travel is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze internetsite ( vetgedrukte naar keuze ) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Stichting Garantiefonds Reisgelden