Menu
Vanwege het coronavirus hanteren wij tijdelijk versoepelde annuleringsvoorwaarden.
Tot 30 dagen voor vertrek kosteloos annuleren.
Meer info

Duurzaam toeristisch ondernemen

PANGEA Travel hecht waarde aan reizen op een verantwoorde en duurzame manier. Toerisme is voor veel bestemmingen die we aanbieden een belangrijke sector dat voor werkgelegenheid en inkomsten zorgt. Met een realistisch en verantwoord beleid wil PANGEA Travel een bijdrage leveren om de negatieve impact dat toerisme heeft op het milieu, de natuur en de lokale bevolking waar mogelijk te verminderen en de positieve effecten te vergroten. Hiervoor passen we binnen de bedrijfsvoering praktische maatregelen toe waarbij we vasthouden aan een aantal principes en richtlijnen.

We brengen duurzame aspecten die mogelijk zijn tijdens een reis bij u onder de aandacht om zo concrete activiteiten met betrekking tot natuurbehoud, milieuzorg en het in stand houden van cultuur te ondersteunen. We wisselen informatie uit en creëren bewustzijn over hoe u een steentje kunt bijdragen en betrokken kan zijn. Daarnaast houden we ook rekening met de interne milieuzorg. Hieronder kunt u onze beleidsverklaring lezen waarin wordt aangegeven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan.

Vervoer

 • Reizigers worden bij PANGEA Travel gewezen op de mogelijkheid om de CO2 uitstoot van vluchten te compenseren. Deze bijdrage wordt niet verplicht.
 • PANGEA Travel maakt gebruik van het vervoer dat ter plaatse op een bestemming beschikbaar is. Op sommige trajecten in bestemmingen wordt er lokaal openbaar vervoer toegepast. Ook geven we bij onze lokale agent aan milieuvriendelijk(er) vervoer in te zetten waar mogelijk.

 

Verblijf

 • We raden onze reizigers aan om van de lokale keuken en winkels gebruik te maken waardoor de lokale economie wordt ondersteund. Reizigers kunnen bij PANGEA Travel zelf kiezen of ze verblijven op basis van logies/ontbijt, halfpension, volpension of all-inclusive.
 • PANGEA Travel wijst reizigers op het scheiden van afval ter plaatse, het netjes opruimen van afval, zuinig om te gaan met elektriciteit en water en lawaaioverlast te voorkomen tijdens het verblijf in accommodaties.
 • Het respecteren van de lokale normen en waarden, zoals aan de gewenste kledingsvoorschriften houden en niet onverschillig fotograferen en filmen, wordt onder de aandacht gebracht bij reizigers.
 • In de keuzemogelijkheden van accommodaties geeft PANGEA Travel milieuvriendelijke en kleinschalige opties die in de handen zijn van de lokale bevolking, opgebouwd met lokaal materiaal en waar lokale streekproducten worden geserveerd.
 • PANGEA Travel biedt individuele reizen aan en geen groepsreizen waardoor de impact op de omgeving over het algemeen minder is.

 

Vermaak

 • PANGEA Travel heeft als streven om in elke duurzame reis minimaal één project op te nemen dat gericht is op natuurbehoud en/of waar de lokale economie van profiteert.
 • Excursies die schadelijk zijn voor mensen of dieren worden zoveel mogelijk vermeden.
 • PANGEA Travel biedt excursies aan die worden georganiseerd in samenwerking met lokale agenten en lokale gidsen waardoor toeristische opbrengsten doorstromen naar de lokale bevolking.

 

Lokale agenten

 • We maken onze leveranciers en lokale agenten bewust van de principes en richtlijnen die we binnen PANGEA Travel hanteren op het gebied van duurzaam toeristisch ondernemen. Het selecteren van agenten en leveranciers vindt mede plaats aan de hand van de verdiensten die ze leveren met betrekking tot duurzaam toeristisch ondernemen. Organisaties die lokale medewerkers in dienst hebben, samenwerken met lokale producenten en dienstverleners, activiteiten uitvoeren om de lokale economie en/of bevolking te ondersteunen, maatregelen treffen om te negatieve effecten van toerisme te beperken en participeren in lokale projecten zijn punten waar rekening mee wordt gehouden.

 

Informatie

 • Op de website van PANGEA Travel zijn links te vinden naar websites van organisaties die zich bezig houden met natuur en milieu, alsmede links naar projecten die we ondersteunen.
 • Met uitzondering van reisbescheiden verstuurd PANGEA Travel alle correspondentie per email, nieuwsbrieven, offertes, boekingsbevestigingen en facturen.
 • Evaluatieformulieren voor reizigers worden via het Internet ingevuld, wat milieuvriendelijker is dan het invullen op papier.
 • PANGEA Travel werkt niet met brochures, alle informatie wordt online via de website verstreken.
 • Reizigers worden in onze offertes gewezen op het belang van duurzaam reizen.
 • Informatie met betrekking tot duurzaam reizen zullen worden bijgesloten bij de reisbescheiden, zoals suggesties om milieu, natuur en cultureel erfgoed zo min mogelijk te belasten.

 

Interne milieuzorg

 • Afval wordt bij PANGEA Travel gescheiden.
 • Bij het printen maken we gebruik van milieuvriendelijk papier.
 • Alle medewerkers van PANGEA Travel zijn op de hoogte van het belang van duurzaam toeristisch ondernemen. Door interne voorlichting zijn medewerkers tijdens het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden zich bewust van de zorg voor het milieu.