Laatste nieuws

Extra controles op Schiphol bij reizen met minderjarige kinderen

26/6/17

Op Schiphol wordt streng gecontroleerd op internationale kinderontvoering.
Wanneer (een van) de ouders niet meereizen met minderjarige kinderen, wordt door de Marechaussee gecontroleerd of de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de reis. Om lange wachttijden te voorkomen dient een toestemmingsformulier meegebracht te worden. Zie voor meer informatie de website van het Centrum Internationale Kinderontvoeringterug naar het nieuwsoverzicht